Noteikumi

Reģistrācijas noteikumi

Pirms fotoattēlu ievietošanas šajā vietnē, lūdzu, rūpīgi izlasiet reģistrācijas nosacījumus (turpmāk tekstā – nosacījumi). Publicējot savu fotoattēlu vietnē, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, nepublicējiet vietnē savas fotogrāfijas un nepiedalieties interneta portāla https://seksasludinajumi.lv/ darbībās. Vietne patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt vai dzēst šos noteikumus. Ja turpināsiet izmantot vietni pēc jebkādu šo noteikumu izmaiņu publicēšanas, jūs piekrītat šīm izmaiņām.

Ierobežojumi

Jūs piekrītat neizmantot šo vietni jebkādiem nelikumīgiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, augšupielādei, publicēšanai, skatīšanai, pārsūtīšanai, ievietošanai, lejupielādei, glabāšanai, reproducēšanai un/vai jebkurš vietnes saturs vai izplatīšana, kas:

 • (1) pārkāpj autortiesības, preču zīmes vai patentus,
 • (2) veido komercnoslēpumu vai citu konfidenciālu informāciju . ,
 • (3) būtu aizskaroši vai kaitīgi jebkurai personai,
 • (4) pārkāptu jebkuras personas tiesības uz privātumu vai publicitāti,
 • (5) draudēs nodarīt kaitējumu personām vai īpašumam vai kā citādi traucēt kādai personai un/vai
 • (6) ir vairāk nekā viens profils
 • (7) Publicēt darba sludinājumus
 • (8) reklamēt pakalpojumus vai preces

Foto prasības:

Aizliegts ievietot dzīvniekus, ainavas, zīmējumus, priekšmetus utt. attēlus

Aizliegts ievietot fotogrāfijas, kuru autortiesības ir aizsargātas

Aizliegts ievietot fotogrāfijas ar citu vietņu adresēm

Aizliegts ievietot bērnu, kas jaunāki par 18 gadiem, fotogrāfijas

Aizliegts ievietot identiskas fotogrāfijas

Aizliegts ievietot citu cilvēku fotogrāfijas

Tas ir aizliegts ievietot dzimumorgānu fotogrāfijas un pornogrāfiskas fotogrāfijas

Atļauja lietošanai nepilngadīgajiem

Jūs atzīstat, ka esat pilngadīgs, lai izmantotu šo vietni.

Aizliegts saturs

Jums ir aizliegts šajā vietnē atbalstīt, publicēt, publicēt, izplatīt vai pārsūtīt jebkādu aizskarošu, apmelojošu, neķītru, pornogrāfisku, zaimojošu, aizskarošu, draudošu, aizskarošu, neķītru. . vai nelegāls saturs, vai jebkurš cits saturs, kas var būt noziegums vai mudināt uz rīcību, ko var uzskatīt par noziegumu, vai izraisīt citu juridisku atbildību. Nelegāla satura piemēri ir (bet ne tikai) tieši fiziska kaitējuma draudi, uzmākšanās, pornogrāfija un ar autortiesībām aizsargāts, preču zīmju vai cits īpašumtiesību materiāls bez atbilstošas ​​piekrišanas. Aizliegtais saturs ietver arī, bet ne tikai:

 • (1) programmas, kas satur vīrusus un/vai rīkus, kas apdraud šīs vietnes un/vai citu vietņu drošību,
 • (2) aicinājumi vai reklamēšana,
 • (3) nelegālu darbību piedāvāšana vai mudināšana,
 • (4) darba un paaugstināšanas piedāvājumu publicēšana un izplatīšana,
 • (5) personas informācija par jebkuru personu, piemēram, tālruņa numuri, adreses, sociālās apdrošināšanas numuri vai jebkura cita personas informācija,
 • (6) jebkuras informācijas dublēšana vai lielapjoma publicēšana vai publicēšana, ievietošana, augšupielāde pornogrāfisks vai cita veida aizskarošs saturs, uzglabāšana, pārdošana vai izplatīšana pēc vietnes administrācijas ieskatiem ir stingri aizliegta,
 • (7) saites uz citām tīmekļa vietnēm vai kā citādi reklamēšana,
 • ( 8 ) pieprasīt naudas pārskaitīšanu uz bankas kontiem,
 • (9) izturēties necienīgi, aizskart citus dalībniekus,

Lietotājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, ko radījusi http :// seksasludinajumi.lv, citiem Lietotājiem vai trešajām personām, kad Lietotājs izmanto portāla sniegtos pakalpojumus un/vai iespējas. Lietotāja, kurš vietnē veic aizliegtas darbības, reģistrācija portālā tiek nekavējoties dzēsta, un Lietotāja portālā ievietotā informācija, kas neatbilst tiesību aktu prasībām, tiek nekavējoties dzēsta un var tikt nodota tiesībaizsardzības un citām kompetentajām iestādēm. . . Ikvienai personai, kura portālā pamana aizliegtu informāciju vai darbības, nekavējoties par to jāinformē vietnes pakalpojumu sniedzējs. Par aizliegtu darbību veikšanu un aizliegtas informācijas ievietošanu iepazīšanās portālā personas var tikt sauktas pie administratīvās un kriminālatbildības. Vietnes pakalpojumu sniedzējs informē tiesībsargājošās iestādes par konstatētajiem tiesību aktu pārkāpumiem. Vietnes administrācija patur tiesības dzēst lietotāju fotogrāfijas, kas neatbilst šīs vietnes noteikumiem vai vietnes veidotajam attēlam. Fotogrāfijas, kurās attēlotas personas, kas jaunākas par 18 gadiem, kā arī fotogrāfijas, kurās lietotājs nav redzams vai skaidri redzams, tiks nekavējoties noņemtas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ir aizliegta jebkāda piekļuve vietnei neatkarīgi, bet izmantojot programmu kodus, kā arī HTML kodu vai jebkuru programmu skriptu izmantošana, lai gūtu labumu vai nodarītu kaitējumu vietnei vai tās dalībniekiem, un šāda lietotāja profils tiek nekavējoties dzēsts, un par pārkāpumiem, ja tie ir saistīti ar administratīvu vai kriminālatbildību saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, par tiem tiek ziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm.


Satura lietošanas ierobežojumi

Šī vietne ir (turpmāk “https://seksasludinajumi.lv/”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”) pieder un to pārvalda. Nekādu šīs vietnes saturu nedrīkst nekādā veidā reproducēt, pārpublicēt, publicēt, pārsūtīt vai izplatīt. Satura pārveidošana vai satura izmantošana jebkuram citam mērķim ir autortiesību https://seksasludinajumi.lv/ un citu privāto tiesību pārkāpums. Visas šajā vietnē redzamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir https://seksasludinajumi.lv/ īpašums vai ir licencētas lietošanai https://seksasludinajumi.lv/.


Īpašumtiesības uz saturu un tā izmantošanu

Jūs apliecināt un garantējat, ka esat vienīgais visu tiesību īpašnieks uz jūsu publicēto saturu (tostarp visām ar to saistītajām autortiesībām ) vai jums ir beznosacījuma tiesības un licence uz šo saturu, kā noteikts šajā sadaļā. Lai gan autortiesības uz publicēto saturu paliks jūsu īpašumā, jūs piekrītat, ka viss jūsu ievietotais saturs kļūs par daļu no https://seksasludinajumi.lv/ datu bāzes, tiks glabāts un izmantots bezgalīgi un ka https://seksasludinajumi.lv / būs satura atvasinātu darbu datubāze un autortiesību īpašnieks. Turklāt ar šo tiek atceltas visas tiesības uz saturu, tostarp morālās tiesības, tiesības uz privātumu un publicitātes tiesības. Ne https://seksasludinajumi.lv/, ne kādai citai trešajai pusei nebūs pienākuma maksāt Jums autoratlīdzību vai citu kompensāciju par Satura lietošanu, izmantojot Saturu saskaņā ar šo Sadaļu.


Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt, turēt nekaitīgu un nekaitīgu https://seksasludinajumi.lv/, tā darbiniekus, licences devējus, licenciātus un pilnvarotos (kopā "aizsargāts" pusē") ) pret jebkādām un visām prasībām, zaudējumiem, zaudējumiem, izmaksām un saistībām (ieskaitot samērīgus advokātu honorārus un tiesas izmaksas), kas izriet no vai saistībā ar šo noteikumu un noteikumu neievērošanu vai jebkuru personu, kas rīkojas saskaņā ar jūsu norādījumiem, instrukcijas un kontrole. , pusēm, tostarp, bet ne tikai, satura publicēšanu, izplatīšanu, demonstrēšanu vai citādu izmantošanu, ko esat ievietojis jūs vai jebkura cita persona, izmantojot jūsu paroli.


Atbrīvot

Jūs uz visiem laikiem atbrīvojat un atsakāties no savām un jūsu nepilngadīgo pēcnācēju, pēcteču un pilnvaroto tiesībām uz https://seksasludinajumi. lv/ un visas aizsargātās puses pret jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas, iespējams, radušies jebkāda jūsu iesniegtā satura publicēšanas vai izmantošanas rezultātā, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas jums var rasties, skatoties, augšupielādējot vai lejupielādējot saturu. šajā tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat atteikties no jebkādām pretenzijām, kas jums ir vai var būt pret https://seksasludinajumi.lv/ un kas izriet no šīs vietnes lietošanas un/vai turpmākas lietošanas, neatkarīgi no tā, vai jūs par tām zināt vai ne, un atsakāties no tiesībām izmantot šo daļu un tās daļu. privilēģijas, kā arī līdzīgi likumi, noteikumi un noteikumi.


Atbildības ierobežojums

Nekādā gadījumā, ieskaitot, bet ne tikai, nolaidību, https://seksasludinajumi.lv/ neatbild par jebkādiem īpašiem, nejaušiem gadījumiem. , tiešiem, netiešiem, sodošiem vai izrietošiem zaudējumiem, zaudējumiem vai kompensācijām par tiem, kas rodas, izmantojot vai nespējot izmantot šo vietni, jebkuru vietnes saturu, pakalpojumus, līdzekļus, produktus un/vai jebkuru saistīto programmatūru, pat ja https://seksasludinajumi. lv/ vai tā pilnvarotais pārstāvis ir informēts par šādas kompensācijas iespējamību. Piemērojamie tiesību akti nedrīkst ierobežot vai izslēgt atbildību vai kompensāciju par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, tāpēc iepriekš minētais ierobežojums vai izslēgšana uz jums var neattiekties.


Izbeigšana

https://seksasludinajumi.lv/ patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt jūsu piekļuvi šai vietnei šo noteikumu un noteikumu neievērošanas vai likumu , vai ja https://seksasludinajumi.lv/ bez iepriekšēja brīdinājuma, iemesla vai atbildības nolemj citādi. Jūs atzīstat, ka jūsu paļaušanās uz šo pakalpojumu nepārtrauktību ir nepamatota, jo https://seksasludinajumi.lv/ ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vai jūsu dalību jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma, bez iemesla un bez atbildības. Pārtraucot šīs vietnes https://seksasludinajumi.lv/ darbību, Jūs atzīstat un piekrītat, ka https://seksasludinajumi.lv/ var pēc saviem ieskatiem pieņemt lēmumu par jebkāda veida satura un informācijas dzēšanu. Ja kāda no pusēm pārtrauc pakalpojumu/lietošanu, jums ir jāiznīcina visi materiāli vai saturs, kas iegūts no šīs vietnes. Ja lietotājs pārkāpj lapas noteikumus, https://seksasludinajumi.lv/ administrācijai ir tiesības dzēst lietotāja profilu, kā arī aizliegt lietotājam apmeklēt un izmantot https://seksasludinajumi.lv pakalpojumus. / nākotnē. Visi vēlāk izveidotie profili tiks neatgriezeniski dzēsti bez atsevišķa brīdinājuma.


10. Atbildība

Administrēšana https: //seksasludinajumi.lv/ neatbild par portāla dalībnieku blogos un forumos ievietotās informācijas saturu.


11. Atjauninājumi.

11.1. “https://seksasludinajumi.lv/” ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Privātuma politiku, un šādas izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas jebkurā no Vietnēm. Ja Apmeklētājs izmanto Vietnes un/vai Pakalpojumus pēc Privātuma politikas izmaiņu ievietošanas, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt visām izmaiņām. Ja apmeklētājs nepiekrīt mainītajam Privātuma politikas saturam, viņš zaudē tiesības izmantot Pakalpojumus. un viņam ir arī pienākums nekavējoties atcelt jūsu reģistrāciju Vietnēs.